Bezoek open dagen (bovenbouw)

Leerlingen uit de voorexamen- en examenklassen moeten verlof vragen bij het infopunt om open dagen, voorlichtingsdagen en/of doe- of meeloopdagen in het vervolgonderwijs te bezoeken.

  • Ben je 18 jaar of ouder, dan vraag je zelf minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk verlof. Een minderjarige leerling vraagt minimaal twee dagen van tevoren via een briefje van hun ouder of verzorger verlof bij het infopunt.
  • Een leerling mag maximaal drie open dagen/voorlichtingsdagen en/of meeloopdagen bezoeken.
  • Je krijgt alleen verlof voor het bezoeken van deze dagen voor het hoger onderwijs wanneer er geen open dag op zaterdag is.
  • Je moet duidelijk kunnen aantonen dat er een open dag, doe- of meeloopdag voor jou is geregeld.
  • Op de eventuele verlofdag mag geen toets of iets soortgelijks gepland staan.