Huiswerkbegeleiding

Binnen het Veluws College is gekozen om het bedrijf Studiekring te vragen voor het organiseren van huiswerkbegeleiding en bijlessen. Door de goede contacten sluiten de diensten van Studiekring goed aan op het onderwijs op school. Aan deze vorm van begeleiding zijn extra kosten voor ouders verbonden. Iedere middag kun je na schooltijd vanaf 15.15 uur bij ons begeleiding volgen voor je huiswerk. Deze extra begeleiding kan ervoor zorgen dat je snel leert hoe je schoolzaken slim kunt aanpakken en hoe je jezelf goed kunt motiveren om aan de slag te gaan. We leren je hoe je moet leren en hoe je overzicht kunt krijgen voor jezelf door goed te plannen.

Een keer ervaren hoe het is om begeleiding bij Studiekring te volgen? dat kan! Vraag naar de mogelijkheden door een e-mail te sturen naar Jasha Farkas vestigingsmanager Studiekring Apeldoorn West.  e: jashafarkas@studiekring.nl

Studiekring in het kort:

  • aanleren van studievaardigheden om zelfstandig te leren werken, zoals leren plannen met een studieplanner, afwisselen van leer- en maakwerk, inschatten hoe lang je met iets bezig denkt te zijn en methoden zoals flashcards, mindmappen of uittreksels maken;
  • een persoonlijke aanpak, plan van aanpak, veelvuldig contact en positieve benadering voor elke leerling;
  • werken aan motivatie, structuur, discipline en zelfvertrouwen;
  • elke maand een vakoverstijgend voortgangsverslag;
  • elke week een voortgangsverslag vanuit het digitale systeem, waar de planning in staat en overige bijzonderheden;
  • het huiswerk is (meestal) af als je naar huis gaat, dus thuis minder zorgen over huiswerk;
  • waar nodig samenwerking en overleg met de docenten van het Walterbosch.

Kijk voor meer informatie op de website van Studiekring.