Overgangsnormen

Bij het bepalen van de overgang van het ene schooljaar naar de andere worden onderstaande overgangsnormen gehanteerd.

Algemene overgangsnormen onderbouw

WB Overgangsnormen klas 1-3 – 2018-2019

WB Overgangsnormen klas 3 naar klas 4

Overgangsnormen bovenbouw

WB Overgangsnormen Bovenbouw 2018 – 2019

En wat als ik blijf zitten?

WB doubleren in de tweede fase 2018-2019