Overgangsnormen

Bij het bepalen van de overgang van het ene schooljaar naar de andere worden onderstaande overgangsnormen gehanteerd.

Algemene overgangsnormen onderbouw

Overgangsnormen onderbouw 2019-2020

Overgangsnormen tabel van 3 Havo naar 4 Havo – schooljaar 2019-2020

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen Bovenbouw schooljaar 2019 – 2020

En wat als ik blijf zitten?

Doubleren in de tweede fase schooljaar 2019-2020

Erasmus

Studie voortgang Erasmus onderbouw