Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers aan de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

Personeelsgeleding

– neemt ook deel aan de Deelmedezeggenschapsraad (DMR)op vestigingen:

 • Fabian Spiegelenberg, voorzitter (Veluws College Cortenbosch)
 • vacature, secretaris (Veluws College Walterbosch)
 • Samantha Esmeijer (Veluws College Twello)
 • Astrid Ligtenberg (Veluws College Walterbosch)
 • David Gout (Veluws College Walterbosch)
 • Maayke Maaskant (Veluws College Mheenpark)
 • Eric Maandag (Veluws College Twello)
 • Hanneke van de Wetering (Veluws College Cortenbosch)
 • Nico van de Wetering (Veluws College Mheenpark)

– neemt geen deel aan de Medezeggenschapsraad, maar wel aan de DMR:

 • Robbert Brekveld (Veluws College Walterbosch)
 • Dorry van Luijk (Veluws College Twello)
 • Debby Visser (Veluws College Cortenbosch)

 

Oudergeleding 

 • Karin Akkerman (Veluws College Walterbosch)
 • Bert Boer (Veluws College Twello)
 • Bram Jonker (Veluws College Cortenbosch)
 • Chantal Linnenbank (Veluws College Mheenpark)
 • Renate Roeterdink (Veluws College Cortenbosch)
 • Alind Switters (Veluws College Twello)
 • John ten Wolde (Veluws College Walterbosch)

 

Leerlinggeleding 

 • Gigi van Limburg (Velulws College Walterbosch)
 • Sabine Maneschijn (Veluws College Walterbosch)
 • Tim Masselink (Veluws College Mheenpark)
 • Roos Wever (Veluws College Cortenbosch)

 

Bevoegd gezag

Tjeerd Biesterbosch (Algemeen directeur VO)

 

Verslaglegging

Eline Verhaagen

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College:

mr@veluwscollege.nl