Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Walterbosch maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit drie stichtingen: SKVOAO, Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en Omgeving (Veluws College), SKPOOV, Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe (veertien katholieke basisscholen en één school voor katholiek speciaal basisonderwijs) en stichting CVO Apeldoorn (De Heemgaard, Sprengeloo en Christelijk Lyceum).

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De algemeen directeur voortgezet onderwijs voert de directie over de scholen van het Veluws College en van CVO Apeldoorn.

Directeur voortgezet onderwijs:

Bekijk onze whiteboard animatie en zie wie we zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan!